O mnie

af Urodziłem się 48 lat temu w Świętochłowicach i do dziś jest to moje miejsce na ziemi. Bycie mężem i ojcem dwójki dzieci łączę z pracą zawodową i działalnością na rzecz miasta oraz drugiego człowieka. Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie na Wydziale Prawa i Administracji uzyskałem tytuł magistra prawa, a następnie ukończyłem podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jestem także absolwentem studiów MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Chętnie podejmuję nowe wyzwania i uzupełniam swoją wiedzę z przekonaniem, że tylko ciągły rozwój pozwala nam iść do przodu i spełniać marzenia.

Czynnie uprawiam sport – mam czarny pas w Kempo Tai Jutsu (modern ju-jutsu), posiadam też uprawnienia ratownika WOPR. Moją zimową pasją jest narciarstwo, latem żegluję i z powodzeniem oddaję się nurkowaniu. Wolne chwile spędzam z rodziną, lubię dobrą lekturę i muzykę mojej młodości.

Aktywnie wspieram PCK, honorowo oddaję krew i angażuję się w pomoc potrzebującym. Prowadziłem doradztwo prawne dla Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez wiele lat wspomagałem akcję “niebieska linia”, udzielając porad osobom poszkodowanym. Wraz z przyjaciółmi zorganizowałem wiele akcji charytatywnych na rzecz Śląskich dzieci, pomagam także Polakom na Kresach.

Większość zawodowego życia związany jestem z hutnictwem. Aktualnie pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Jestem też członkiem Rady Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Rady Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego.

Od 25 lat moje życie związane jest z samorządem lokalnym. Uzyskane w tym czasie doświadczenie pozwoliło mi przejść drogę od sekretarza Rady Miejskiej w Świętochłowicach do jej Przewodniczącego, funkcję tę sprawowałem dwukrotnie w ciągu kadencji 2010-2014 i 2014-2018. W latach 2011 – 2017 byłem Przewodniczącym Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, zasiadałem  też w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Moja droga w Samorządzie:

1994-1998 II kadencja

W trakcie tej kadencji zostałem Sekretarzem Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Poza tym byłem członkiem:

1998-2002 III kadencja

W czasie trwania tej kadencji uczestniczyłem w pracach Komisji Prawa i Porządku jako członek spoza Rady oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2006-2010 V kadencja

W czasie tej kadencji Rady Miejskiej w Świętochłowicach pełniłem obowiązki Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

2010-2014 VI kadencja

Zostałem wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Pełniłem tę funkcję do sierpnia 2013 r. 25 marca 2011 r. powierzono mi zaszczytną funkcję przewodniczącego Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. W związku z zakończeniem przewodniczenia Radzie Miejskiej, we wrześniu 2013 r. złożyłem rezygnację.

2014-2018 VII kadencja

Od 28 listopada 2014 r. ponownie pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Zostałem również desygnowany na przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i po raz kolejny Przewodniczącego Śląskiego Forum Rad Gmin i Powiatów.


Copyright © ITCore. Projekt strony oraz hosting stron www firma ITCore.