Kresowa Gwiazdka

Już po raz 31 rusza wielka akcja pomocowa pod hasłem „Niech zaświeci gwiazdka dla Polaków na Wschodzie”. Inicjatorem akcji jak co roku jest bytomski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Niestety, ze względu na pandemiczną rzeczywistość nie wiadomo jeszcze, czy akcja odbędzie się w taki sposób, jak w latach poprzednich, czyli poprzez bezpośredni kontakt z Rodakami na Wschodzie i wręczenie im świątecznych paczek. Dlatego właśnie Organizatorzy proszą o datki.

Zebrana pomoc trafi do: Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Mościskach i Polskiej Szkoły w Strzelczyskach, prowadzonej przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Samborze szkółki niedzielnej i punktu opiekuńczego dla najbiedniejszych dzieci, Towarzystwa Kultury Polskiej w Łanowicach, polskiej szkoły i przedszkola, mieszkańców polskich wsi w okręgu samborskim: Łanowic, Biskowic, Wojutycz, Nadybów, seniorów we Lwowie: członków Katolickiego Uniwersytetu III Wieku, Sióstr Józefitek opiekujących się chorymi Rodakami i Polaków w Krasnem, Hałuszczyńcach, Zbarażu.

Datki można wpłacać na konto Towarzystwa: ING BANK ŚLĄSKI O/BYTOM NR: 88 1050 1230 1000 0022 8282 9288

– Dla Polaków na Wschodzie to nie tylko doraźna pomoc, ale wyraźny sygnał, że Polska o nich nie zapomniała. Dlatego mimo wszystko mam nadzieję, że uda nam się osobiście z nimi spotkać – mówi Danuta Skalska, Prezes Towarzystwa i autorka audycji „Lwowska Fala” na antenie Polskiego Radia Katowice.

4 1 2 3