XXIV Światowy Zjazd Kresowian

Co roku, w pierwszą niedzielą niedzielę lipca, Kresowianie z całego świata pielgrzymują przed oblicze NMP Jasnogórskiej na Światowy Zjazd i Pielgrzymkę Kresowian. Jest to najważniejsze wydarzenie w całym ruchu kresowym, a zarazem najwyższa władza uchwałodawcza Światowego Kongresu Kresowian. Tegoroczny, XXIV Zjazd rozpocznie się 1 lipca 2018 r. w Kaplicy NMP mszą św.  za wypędzonych,  poległych i pomordowanych na Wschodzie. Homilię wygłosi – ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski

Program zjazdu:
10.30 – Marsz pokoleń kresowych. Ułożenie Krzyża Pamięci ofiar ludobójstwa OUN UPA pod  figurą Matki Bożej (przed szczytem).
11.00 Apel poległych.
11.30 – Sala Papieska. Wejście pocztów sztandarowych. Powitanie Gości.
Światełko Pamięci – chwila wspomnień o ludziach Kresów.
Wystąpienie  Jana Skalskiego – prezesa Światowego Kongresu Kresowian, przewodniczącego Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych.
Wystąpienia Honorowych Gości. Projekty uchwał  Światowego Kongresu Kresowian.
Wręczenie nagród Światowego Kongresu Kresowian i Związku Wypędzonych z Kresów Wsch. II RP

W jubileuszowym roku 100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i w przededniu obchodów  Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA  – XXIV Zjazd i Pielgrzymka Kresowian odbywać się będą  pod hasłem:
Kresowianie w obronie godności Polskii polskiej racji stanu.

12.30  – 14.30  Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, partii politycznych oraz delegatów organizacji kresowych  z kraju i ze świata. Tematyka: Muzeum Kresów. Tworzenie szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach. Zweryfikowanie dotychczasowej polityki wschodniej. Edukacja patriotyczna młodych Polaków. Wypracowanie skutecznych sposobów działania, struktur i zasad współpracy mających na celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych, a organów władzy państwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań; walka z zakłamywaniem historii szczególnie dot. drugiej wojny światowej; troska o upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów w naszych mediach i programach szkolnych. Pomoc Polakom na Wschodzie.
14.30 – 15.00 Podjęcie uchwał  Zjazdu.
15.00 Koncert Jasnogórski  – „PIEŚŃ o WOLNOŚCI”.

 

 

Święto krwiodawców

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża dla miast Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic zorganizował uroczyste spotkanie z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Akademia odbyła się nieprzypadkowo w Światowym Dniu Krwiodawcy, czyli 14 czerwca. Miałem okazję nie tylko w niej uczestniczyć, ale także odebrać z rąk Prezesa OR PCK Henryka Kupki medal za wieloletnią aktywność w propagowaniu Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Ogromnie się cieszę z tego wyróżnienia i chętnie je Państwu prezentuję.  Rzeczywiście od  lat wspieram tę ideę dając dobry przykład ,ponieważ doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak niezbędnym i niezastąpionym lekiem jest krew. Wśród nagrodzonych znalazł się także mój przyjaciel, kierownik drużyny WOPR w Świętochłowicach i zasłużony honorowy dawca krwi Grzegorz Truchan. Trzymamy kciuki, by nasze grono coraz bardziej rosło i w świecie, w którym coraz mniej rzeczy robi się bezinteresownie, pomoc drugiemu człowiekowi w potrzebie wciąż była najwyższą wartością.

Dziękuję za wyróżnienie, wspaniałą atmosferę uroczystości i zapał ludzi przekonujących innych, że warto angażować się w krwiodawstwo. Pamiętajmy, że nasz gest dla kogoś może być sprawą życia lub śmierci.

hdk10hdk2hdk1hdk9hdk8hdk7hdk6hdk5hdk4hdk3

Piekarskie wspomnienia

Z końcem maja jak co roku odbyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej. „Za bajtla” chodziło się z dziadkiem i ojcem za rękę. I nic się nie zmienia, bo i teraz tysiące mężczyzn rodzinnie odwiedziło wzgórze piekarskie. Nigdzie tak, jak tam, nie brzmi niosące się z męskich gardeł „Szczęść Boże”.

W tym roku, roku świętowania 100 lat odzyskania niepodległości, nasz śląski poseł – minister Grzegorz Tobiszowski, który co roku jest na pielgrzymce,  zaprosił do udziału w niej prezesów spółek hutniczych i węglowych. Inicjatywa tym bardziej cenna, że nauka Kościoła również w biznesie może być właściwym drogowskazem w prowadzeniu firmy i  stosunków społecznych. Każda pielgrzymka jest inna, a zarazem wszystkie są do siebie podobne. Dla katolików to okazja, by zamanifestować swój światopogląd i podziękować za wszystkie otrzymane od Matki Bożej dary. A także, co równie ważne, poczuć się częścią ogromnej wspólnoty i przekonać, że siła wiary potrafi prowadzić przez wszystkie zarówno prywatne jak i zawodowe zawirowania.

20180527_14072420180527_12253320180527_11531620180527_1008512035c801bfcba9eaa7737899819b6a96.027.05.2018 16_02 Office Lens20180527_095438_001