Kamienice w Świętochłowicach straszą

Ile można prosić o remont kamienicy? Lokatorzy ul. Armii Ludowej 5 piszą do MZBM od 2002 r. Zmieniło się tylko to, że kolejne pisma kierowane są już do MPGL. Z wiadomym skutkiem. Kamienica niszczeje, o remoncie ani słowa. Nic to, najważniejsze że mieszkańcy mogą zabawić się na festynie dzielnicowym albo innej imprezie, jakie nasze miasto tak hojnie finansuje z budżetu…

Armii Ludowej1876543

Pytanie i odpowiedź

Zadałem pytanie, otrzymałem odpowiedź, z odpowiedzi nic nie wynika. Tak w skrócie można streścić zdecydowaną większość korespondencji, jaką prowadzę z Urzędem Miejskim w Świętochłowicach. Szkoda, że nikt nie wziął jednak pod uwagę, że lekceważąc moje wnioski i interpelacje tak naprawdę lekceważy mieszkańców Świętochłowic.  To oni przychodzą do mnie ze swoimi troskami, pomysłami i refleksjami. Ja jestem tylko pośrednikiem. Widać, niestety, z jakim szacunkiem władza odnosi się do świętochłowiczan. Najłatwiej jest zorganizować kolejny festyn czy imprezę, ale pochylić się nad czyimś zdaniem już trudniej. Nawet najprostsze zapytanie w sprawie ułatwienia życia rowerzystom nie jest godne sensownej i konkretnej odpowiedzi, więc co powiedzieć o innych sprawach? Więc kontynuuję utarty schematem: pytanie – odpowiedź która nie jest odpowiedzią – ponowne pytanie. Niedługo pewnie bardziej przyda się stojak na sanki….

Foto: wikipedia

Stojaki 1ODP RoweryStojaki 2

 

 

Jaka jest jakość wody na naszych pływalniach?

Dyrektor OSiR Skałka pochwalił się niedawno, że ośrodek ma nową stronę internetową. Pomyślałem – dobrze się składa, może wreszcie znajdę na niej informacje, których dotąd nie zamieszczano. Niestety, nie znalazłem. A przecież informacja o jakości wody w jakiej się kąpiemy, jest dość istotna.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach nakłada na administratora basenów obowiązek sprawdzania jakości wody i informowania o wynikach badań. Dokładnie brzmi to tak:
§ 7. 1. Zarządzający pływalnią w komunikacie informuje o:

1) ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o której mowa w § 4;

2) spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny, o której mowa w § 3 ust. 1;

3) podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

2. Komunikat zamieszcza się:

1) na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację oraz

2) na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona

Jak widać, przepisy są jasne. Tak się jednak składa, że na stronie Skałki ani na pływalni informacji ze świecą szukać. Postanowiłem więc zapytać u źródła. Czekam na odpowiedź.

Czystosc baseny

Piwo na basenie

Basen odkryty na terenie OSiR Skałka w założeniu miał być miejscem przyjaznym rodzinom z dziećmi, oferując bezpieczny relaks i wypoczynek. Jako ratownik cieszyłem się z reaktywacji miejsca w mieście. Dlatego z dużym niepokojem przyjąłem informację, że na terenie basenu sprzedawane jest piwo. Szybko zaczęły docierać do mnie sygnały mieszkańców, że nie pozostało to bez wpływu na spokój i komfort wypoczynku na terenie basenu. Niestety, coraz częściej zdarzają się incydenty powodujące konieczność interwencji czy to ochrony, czy samych odpoczywających  Osoby pod wpływem alkoholu zachowują się głośno, wulgarnie, a niejednokrotnie wręcz prowokują  pozostałych użytkowników basenu.
Szkoda, że decyzji o wprowadzeniu piwa na basen nie konsultowano z kierownictwem świętochłowickiej drużyny WOPR. Może dlatego, że zdanie ratowników na ten temat może być tylko jedno. Od lat tyle mówi się o niebezpieczeństwie, jakie niesie za sobą pływanie po alkoholu. Czyżby w Świętochłowicach ważniejszy był zysk OSiR Skałka od bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców?
Przedstawiam skan mojej interpelacji w tej sprawie.
Skałka Piwo