Media o Kalinie

Zachęcam do lektury najnowszej publikacji o stawie Kalina. Tym razem artykuł z Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Śląsk”, numer grudniowy 2016 r.

ŚLąsk 12. 2016 Kalina-1ŚLąsk 12. 2016 Kalina-2