29.11.2012

29.11.2012 r.

 

W siemianowickim Parku Tradycji 24 listopada 2012 roku spotkali się członkowie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, aby porozmawiać o sprawie niezwykle aktualnej – nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście zadań wynikających z Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Dyskusję moderował Bogdan Pasko – główny specjalista Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Dyskusja dotyczyła zadań gmin i głównych celów w gospodarce odpadami komunalnymi w kontekście poziomów ich przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami. Zostały przedstawione założenia regionalnego systemu gospodarki odpadami, opisane w Planie Wojewódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej racjonalnego systemu regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Wiele uwagi poświecono obowiązkom jst, i podmiotów odbierających odpady komunalne, sprawozdawczości i sankcjom.

 

Członkowie Forum podjęli Uchwałę popierającą wniosek Rady Miejskiej Inowrocławia do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładających na jst obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów (

forsiem1forsiem2
, strona 2).

 

Zapraszam do galerii.

 

 

12.11.2012

12.11.2012 r.

 

Bóg, Honor, Ojczyzna. Bóg na sztandarach i piersiach tych którzy wierzyli w wolną i niepodległą ojczyznę. Honor to nie wyświechtane pojęcie naszych dziadków, a coś, co stanowiło grunt, na jakim rozkwitały pąki biało-czerwonych róż. Parafrazując Herberta, naród który nie pamięta o swojej historii, traci swoje sumienie. Nie chodzi tylko o martyrologię, dziś chodzi o radość przeżywania naszej polskiej wolności pojmowanej wyjątkowo, bo dzieje naszego narodu są trudne i pełne wichrów historii. Cieszmy się i pamiętajmy o tych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.

 

11.7_gl

Zapraszam do galerii.

 

 

2.11.2012

2.11.2012 r.

 

20 lat minęło jak jeden dzień… Placówka Salezjańska nie bacząc na przeciwności, pięknie rozkwitła, wchodząc w wiek dorosły jako dobra marka. Marka o solidnych filarach wiedzy, nauki i drogi moralnej. Uroczystości jubileuszowe były przygotowane perfekcyjnie. Pogoda nie dopisała, za to humory uczestników były wyśmienite. Obchody rozpoczęła msza święta, którą koncelebrował arcybiskup Wiktor Skworc. Na później uczniowie i nauczyciele przygotowali ucztę zmysłów  – wspaniałym programem artystycznym dali wyraz misji i wartości szkoły. Pięknie „ulepiony”  obraz powstał i zakwitł jak czerwona róża, która byla symbolem uroczystości. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i życzę kolejnych jubileuszy:-)

 

Zapraszam do

20zss120zss1020zss220zss320zss420zss520zss620zss720zss820zss9
.