29.03.2010 r.

bar

29.03.2010 r. 

 

Niech cud Wielkiej Nocy

obudzi to, co uśpione

stanie się zalążkiem odnowy

i rozjaśni każdy dzień.

 

Życzę Promiennych Świąt Wielkanocnych

z jak najmilszymi spotkaniami w gronie rodziny i przyjaciół.

17.03.2010 r.

 bar

17.03.2010 r.

 

Nie wiem jak zacząć i nie wiem jak skończyć…

 

Kolejne zatrzymania w świętochłowickim samorządzie. Tym razem jak nieoficjalnie ustalano, prawdopodobnie chodzi o przewodniczącego Klubu Radnych Porozumienia Świętochłowickiego, Jerzego L. Szef PŚ usłyszał zarzuty, orzeczono też wobec niego środki zapobiegawcze. Tu na myśl przychodzi mi takie polskie przysłowie – nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka…

 

Zastanawiam się czy te olbrzymie pieniądze, które prezydent przeznaczał na promocję miasta kiedykolwiek zmyją odium wstydu, który czujemy my Świętochłowiczanie! Jak wytłumaczyć przedsiębiorcom (którzy chcieliby tu inwestować), samorządowcom z miast ościennych i Wam drodzy mieszkańcy, że nie wszyscy są tu umoczeni, że nie wszyscy popierali (niektórzy do dzis nie potrafią obiektywnie spojrzeć na otaczająca nas rzeczywistość) takie działania?! Czuję niesmak, ale nie czuję się odpowiedzialny za takie działania i rodzaj współzależności towarzyskich, które wytworzyły się wokół tego ośrodka władzy! Oj czas na zmiany! Czas na zmiany!

 

12.03.2010 r.

bar

12.03.2010 r.

 

Komisja stała się faktem!

 

Strategia Rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na lata 2010 -2020. Celem Strategii jest przedstawienie celów i zespołu działań dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach (Szpital). Strategia ma zawierać również uzasadnienie dla zaproponowanych działań oraz warianty, w zależności od zmian sytuacji prawnej i ekonomicznej, dotyczącej restrukturyzacji Szpitala. Strategia jest również wyrazem świadomego podejścia do podejmowania decyzji biznesowych w trybie planowania. Oznacza to orientację Szpitala na cele strategiczne i minimalizację ryzyka – jak informował Dyrektor. Dokument ten jest wskazany dla Szpitala, aby mógł wprowadzić pożądane zmiany i sprostać wyzwaniom, w obliczu których stoi jego organizacja i otoczenie. Strategia pozwoli maksymalizować absorpcję funduszy europejskich i krajowych środków finansowych.

 

Co istotne, należy podkreślić fakt, że nie można Szpitala ściśle traktować jak przedsiębiorstwa, dla którego zysk jest jedynym celem działalności.  Świadczone są usługi niezbędne dla mieszkańców o charakterze organizacji użyteczności publicznej i myślę, że takie podejście jest wymagane do tego, aby w sposób właściwy i rozważny przeprowadzić procesy strategii, a tym samym dać szansę na rozwój tej jednostce. Trzeba też uzmysłowić sobie fakt, że jest to jedyny Szpital w mieście, który zapewnia kompleksowe świadczenia medyczne, polegające na ratowaniu zdrowia i życia ludzi w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego oraz lecznictwa zamkniętego.

Pośród obszarów problemowych tzw. oczywistych jest sytuacja ekonomiczno – finansowa Szpitala a konkretnie jego zadłużenie, choć jak wiemy, w dużej mierze ma ono charakter historyczny i jest spuścizną po okresach „radosnej twórczości ” niektórych zarządzających ta jednostką.

 

Kolejny aspekt to zużycie techniczne infrastruktury Szpitala w szczególności: instalacji wewnętrznych, co jest związane z brakiem działań inwestycyjnych w majątek szpitala, który występował w latach od 1988 -2001. Ważnym czynnikiem mogącym obniżyć koszty funkcjonowania Szpitala jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynków szpitala poprzez zastosowanie m.in. kolektorów słonecznych.

 

Na koniec tego krótkiego spojrzenia w strategię wysoce zainteresował mnie fakt  przeprowadzenia kompleksowej informatyzacji Szpitala, gdzie wprowadzenie systemu może dać jednostce znaczne obniżenie kosztów i czasu, nie wspominając już o oczywistych korzyściach dla pacjenta tj. zdalna rejestracja, kartoteka choroby czy też poprawa jakości usług medycznych, poprzez ograniczenie czasu oczekiwania pacjenta na wynik.

Program jest w trakcie konsultacji więc i samo spotkanie oraz wnioski mogą mieć jedynie charakter wstępny. Jednakże musze stwierdzić, że przedstawiona wersja ma charakter całościowy i nie bałbym się użyć słowa odważny. Aby podjąć się odpowiedzialnej restrukturyzacji i mieć odwagę niezbędną do realizacji tego tytanicznego zadania, trzeba posiadać dużą dozę optymizmu i odpowiednią wiedzę.

 

Na koniec warto też pomyśleć o działaniach o charakterze promocyjno-reklamowym gdzie rada mogłaby być inicjatorem koncertu o charakterze charytatywnym, podczas którego można zorganizować zbiórkę środków na poszczególne zdania, na które brakuje środków bieżących.

11.03.2010 r.

bar

11.03.2010 r.

 

I kolejna sesja za nami, było jak zawsze ciekawie…

 

Kolejna sesja XLIX Rady Miejskiej w Świętochłowicach zakończyła sie po kilkunastu godzinach obrad. Rada podjęła uchwały  m.in. dotyczące zakupu zestawu do rozmrażania osocza i podgrzewania preparatów krwiopochodnych dla Szpitala Powiatowego, uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z naszego miasta oraz utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Rada wysłuchała szeregu sprawozdań dot. m.in. informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego Świętochłowic,  stanu środowiska w województwie śląskim w 2008 r. czy oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego naszego miasta.

 

I tak zwyczajowo Rada dyskutowała o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gdzie jednoznacznie tzw. „nowa większość” sprzeciwiła sie zwiększeniu kwoty planowanego deficytu budżetowego o 1 590 000 zł. Myślę, że to decyzja słuszna i konieczna. Nie można ciągle zadłużać  i „przejadać” pieniędzy z kredytów – bezkarność w tym zakresie nie istnieje a stare przysłowie: „ze po nas choćby potop…..” w tym wypadku wiąże sie z olbrzymią odpowiedzialności wobec mieszkańców i przyszłych włodarzy miasta. Drogi pieniądz uzyskany na rynku finansowym powinien być inwestowany tak, aby w przyszłości przynosił zyski i pozwolił na spłatę zadłużenia.

 

Na sesji zdziwiło mnie jednak coś innego. Pierwszy raz od początku kadencji radni zaczęli ze sobą rozmawiać! Nie mówię dogadywać się, ale rozmawiać. Czyżby zaistniała, po aresztowaniu Prezydenta, sytuacja pozwoliła niektórym spojrzeć inaczej na wspólne sprawy? Wreszcie na dobro naszego miasta? Tu ukłony wobec Pani wiceprezydent lub jak kto woli I zastępczyni Prezydenta. Mam wrażenie ze ma w tym swój duży udział. Radni i mieszkańcy  byli już zmęczeni sytuacją w mieście. I tę odrobinę normalności przyjąłem z dużą ulgą. Tam, gdzie się rozmawia i dochodzi do consensusu, można oczekiwać pozytywnych rezultatów i dobrych wyników dla miasta: im mniej polityki w mieście tym lepiej! Moim ulubionym powiedzeniem jest, że: dziura w drodze jest niepolityczna – nie ma barwy, koloru ani przynależności partyjnej! Po prostu trzeba ją załatać.

 

Oby ta „nowa jakość” nie była tylko złudzeniem i chwilowym zachłyśnięciem się. Można się spierać i można się „pięknie różnić”  – na tym właśnie chciałbym aby polegała demokracja w Naszej Małej Świętochłowickiej Ojczynie.