publicznie

 

Wnioski, interpelacje i inne…


28.05.2015 – odpowiedź na interpelację w sprawie kursowania linii tramawajowej nr 47

28.05.2015 -odpowiedź na wniosek w sprawie prac remontowych na placu zabaw oraz remontu ul. Sztygarskiej

30.03.2015 -inteprelacja w sprawie zmian zasad rozliczania modyfikacji systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych strona 1

strona 2

30.03.2015 – wniosek w sprawie prac remontowych na placu zabaw w Parku Heiloo

30.03.2015 – wniosek w sprawie remontu nawierzchni ul. Sztygarskiej

25.01.2015 – interpelacja w sprawie kursowania linii tramwajowej nr 47

10.01.2015 – odpowiedź na interpelację w sprawie zmiany oznakowania ulic dot. ułatwienia poruszania się samochodem przez osoby niepełnosprawne

19.12.2014 – interpelacja w sprawie zmiany oznakowania ulic dotyczącej ułatwienia poruszania się samochodem przez osoby niepełnosprawne

19.09.2014 – interpelacja w sprawie stanu chodników w dzielnicy Lipiny

12.09.2014 – wniosek do budżetu miasta na 2015 r. strona 1

strona 2

20.05.2014 – odpowiedź na interpelację w sprawie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej w rejonie ul. Katowickiej

15.05.2014 – interpelacja w sprawie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej w rejonie ul. Katowickiej

5.05.2014 – odpowiedź na wniosek w sprawie finalizacji remontu ul. Wojska Polskiego

4.04.2014 – wniosek w sprawie finalizacji remontu ul. Wojska Polskiego

29.11.2013 – odpowiedź na interpelację w sprawie działania ADM w Lipinach strona 1

strona 2

29.11.2013 – odpowiedź na interpelację w sprawie utrzymania ścieżek rowerowych

29.11.2013 – odpowiedź na wniosek w sprawie organizacji ruchu na deptaku przy ul. Katowickiej i torowiska przy ul. Chorzowskiej

5.11.2013 – wniosek w sprawie organizacji ruchu na deptaku przy ul. Katowickiej

5.11.2013 – wniosek w sprawie torowiska na skrzyżowaniu ul. Bytomskiej i ul. Chorzowskiej

5.11.2013 – interpelacja w sprawie utrzymania stanu ścieżek rowerowych

5.11.2013 – interpelacja w sprawie działania ADM nr 4 w Lipinach

23.10.2013 – odpowiedź na interpelację w sprawie miejsca zdeponowania sprzętu edukacyjnego PCK

10.10.2013 – interpelacja w sprawie miejsca zdeponowania sprzętu edukacyjnego PCK

05.07.2013 -interpelacja w sprawie konsultacji z WOPR w związku z przebudową przystani na Skałce

04.07.2013 – interpelacja w sprawie remontu kamienicy przy ul. Katowickiej

04.07.2013 – odpowiedź na interpelacje w sprawie remontu ul. Barlickiego oraz budowy placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 2 i 7

5.06.2013 – interpelacja w sprawie remontu nawierzchni ul. Barlickiego

5.06.2013 – interpelacja w sprawie budowy placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 2 i 7

5.06.2013 – odpowiedź na interpelację w sprawie stanu budynku przy ulicy Żołnierskiej

23.04.2013 – odpowiedź na wniosek w sprawie stworzenia programu miejskiego promującego świętochłowicki handel i usługi

23.04.2013 – odpowiedź na interpelację w sprawie udostępnienia przejścia pomiędzy ulicami Polną i Wyzwolenia oraz dojazdu do lokali użytkowych

29.03.2013 – interpelacja w sprawie udostępnienia przejścia pomiędzy ulicami Polną i Wyzwolenia oraz dojazdu do lokali użytkowych

28.03.2013 -odpowiedź na zapytanie w sprawie obniżenia stawek godzinowych za pobyt dziecka w przedszkolu strona 1

strona 2

28.03.2013 – odpowiedź na wniosek w sprawie uzupełnienia informacji historycznej na bramie-pomniku Obozu Zgoda

11.03.2012 – zapytanie w sprawie obniżenia stawek godzinowych za pobyt dziecka w przedszkolu

11.03.2013 – odpowiedź na zapytanie w sprawie remontu budynku przy ul. Świerczyny 14 – 14a

27.02.2013 – wniosek w sprawie stworzenia programu miejskiego promującego Świętochłowicki handel i usługi

27.02.2013 – wniosek w sprawie uzupełnienia informacji historycznej na bramie-pomniku Obozu Zgoda

23.01.2013 – odpowiedź dyrektora OSiR Skałka w sprawie wyciągu wentylacyjnego na basenie przy SP 1

5.01.2013 – interpelacja w sprawie wyciągu wentylacyjnego na basenie przy SP 1

27.12.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie stanu okien w klatkach schodowych kamienic

27.12.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie opieki logopedycznej

27.12.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie wiat przystankowych

29.11.2012 – interpelacja w sprawie stanu okien w klatkach schodowych kamienic

29.11.2012 – interpelacja w sprawie opieki logopedycznej dla świętochłowickich dzieci

29.11.2012 – interpelacja w sprawie zmiany wiat przystankowych

28.11.2012 – uchwała Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów w sprawie gospodarki odpadami strona 1

strona 2

25.10.2012 – interpelacja w sprawie remontu dachu oraz wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 7

25.10.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie podwyżek dla pracowników jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu

25.10.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie eksploatacji budynku przy ul. Wieczorka 4

24.10.2012 – oświadczenie w sprawie jubileuszu 60-lecia MPGK

14.10.2012 – zapytanie w sprawie naprawy instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wyzwolenia

8.10.2012  – interpelacja w sprawie eksploatacji budynku przy ul. Wieczorka 4

30.09.2012 – uchwała Rady Miejskiej w sprawie  uczczenia 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego.

29.09.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie cofnięcia przez gminę dotacji na renowację krzyża Męki Pańskiej w Chropaczowie

7.09.2012 – interpelacja w sprawie cofnięcia przez gminę dotacji na renowację krzyża Męki Pańskiej w Chropaczowie

4.09.2012 – MATERIAŁY DOTYCZĄCE INICJATYWY OBYWATELSKIEJ W SPRAWIE ZMIANY USTAWY O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Informacja o dochodach

Informacja o kampanii strona 1

Informacja o kampanii strona 2

Uzasadnienie do projektu zmiany ustawy strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

strona 5

strona 6

strona 7

strona 8

Pismo Związku Miast Polskich

29.08.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bytomskiej i Chorzowskiej

21.08.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie zabezpieczenia spalonego budynku przy ul. Barlickiego

12.08.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych przed kradzieżami strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

strona 5

strona 6

8.08.2012 – interpelacja w sprawie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bytomskiej i Chorzowskiej

5.08.2012 – interpelacja w sprawie zabezpieczenia spalonego budynku przy ul. Barlickiego

5.08.2012 – uzupełnienie odpowiedzi na interpelację w sprawie autobusu linii 201 strona1

strona2

5.08.2012 – uzupełnienie odpowiedzi na wniosek w sprawie przycinki drzewa na ul. Zubrzyckiego

18.07.2012 – odpowiedź na interpelację sprawie uaktualnienia listy lokali prowadzących program „Kawa dla seniora”

2.07.2012 – interpelacja w sprawie zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych przed kradzieżami

2.07.2012 – interpelacja w sprawie uaktualnienia listy lokali prowadzących program „Kawa dla seniora”

1.07.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie wysokości kosztów zabezpieczenia zapadliska szybu byłej Kopalni Matylda

1.07.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie autobusu linii 201

1.07.2012 – odpowiedź na wniosek w sprawie oczyszczenia stawu Skałka

1.07.2012 – odpowiedź na wniosek w sprawie przycinki drzewa przy ul. Zubrzyckiego

31.05.2012 – interpelacja w sprawie wysokości kosztów zabezpieczenia zapadliska szybu byłej Kopalni Matylda

31.05.2012 – interpelacja w sprawie częstotliwości kursów autobusu linii 201 i stanu taboru obsługującego tę linię

31.05.2012 – wniosek w sprawie przycinki drzewa przy ul. Zubrzyckiego

31.05.2012 – wniosek w sprawie oczyszczenia stawu Skałka

30.05.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie przygotowania Urzędu Miejskiego do obsługi osób głuchych i głuchoniewidomych strona 1

strona2

30.05.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie braku części oświetlenia ul. Kubiny

30.05.2012odpowiedź na pozostałe kwestie zawarte we wniosku mieszkanki osiedla Brzezina strona 1

strona 2

30.05.2012 – odpowiedź na wniosek w sprawie usunięcia azbestu z budynków przy ul. Ślężan strona 1

strona2

21.05.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie zakupu rzutnika dla MBP

21.05.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie remontu kamienicy przy ul. Solidarności 2

18.04.2012 – interpelacja w sprawie zakupu rzutnika dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

18.04.2012 – interpelacja w sprawie przygotowania Urzędu Miejskiego do obsługi osób głuchych i głuchoniewidomych

18.04.2012 – wniosek złożony w imieniu mieszkanki Osiedla Brzezina

18.04.2012 – interpelacja w sprawie braku części oświetlenia ul. Kubiny

18.04.2012 – interpelacja w sprawie remontu kamienicy przy ul. Solidarności 2

23.03.2012 – zapytanie w sprawie terminu kontynuacji remontu ul. Chorzowskiej

16.02.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie konsultacji z WOPR szczegółów planowanej budowy basenu na Skałce

16.02.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

24.01.2012 – interpelacja w sprawie konsultacji z WOPR szczegółow planowanej inwestycji budowy basenu na Skałce

11.01.2012 – interpelacja w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic Hajduki i Komandra oraz zmiany organizacji ruchu na Mijance strona1

strona 2

10.01.2012 – odpowiedź na reinterpelację w sprawie pomawiającego mieszkańców Lipin arytkułu w GW

10.01.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie stanu okien w klatkach schodowych kamienic administrowanych przez MZBM

10.01.2012 – odpowiedź na interpelację w sprawie instalacji fotoradaru na ul. Bytomskiej strona 1

strona2

strona3

23.12.2011 – reinterpelacja w sprawie pomawiającego mieszkańców Lipin artykułu w GW strona 1

strona2

23.12.2011  – interpelacja w sprawie stanu okien w klatkach schodowych kamienic administrowanych przez MZBM strona 1

strona 2

23.12.2011 – interpelacja w sprawie instalacji fotoradru na ul. Bytomskiej

strona 2

19.12.2011 – odpowiedź na interpelację w sprawie interwencji gminy dotyczącej pomawiającego mieszkańców Lipin artykułu w GW strona1

strona 2

strona 3

19.12.2011 – odpowiedź na interpelację w sprawie utworzenia w Świętochłowicach stacji dializ

29.11.2011 – interpelacja w sprawie interwencji gminy dotyczącej pomawiającego mieszkańców Lipin artykułu w GW strona 1

strona 2

29.11.2011 – interpelacja w sprawie utworzenia w Świętochłowicach stacji dializ strona 1

strona 2

18.11.2011 – list gratulacyjny z okazji 60-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świętochłowicach

3.11.2011interpelacja w sprawie miejsc parkingowych przy ul. Powstańców Śląskich

5.10.2011 – odpowiedź prezydenta na wniosek w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta środków na dotacje celowe dla WOPR

5.10.2011 – odpowiedź prezydenta na interpelację w sprawie promowania wydarzeń odbywających się w Świętochłowicach

28.09.2011 – wniosek w sprawie ujęcia w budżecie miasta środków na doposażenie placów zabaw przy przedszkolach nr  2 i 7

strona1

strona2

14.09.2011 – wniosek w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta środków na dotacje celowe dla WOPR strona1

strona2

29.08.2011 – interpelacja w sprawie promowania wydarzeń odbywających się w Świętochłowicach

26.08.2011 – odpowiedź prezydenta na interpelację w sprawie kontroli ruchu na deptaku przy ul. Katowickiej

12.08.2011 – odpowiedź na wniosek w sprawie zagospodarowania terenu wokół stawu „Foryśka”

12.08.2011 – odpowiedź Straży Miejskiej na interpelację w sprawie kontroli ruchu na deptaku przy ul. Katowickiej

04.08.2011 – odpowiedź na wniosek w sprawie dofinansowania obchodów 90-lecia Chóru Męskiego „Śląsk”

03.08.2011 – interpelacja w sprawie kontroli ruchu na deptaku przy ul. Katowickej

26.07.2011 – wniosek w sprawie dofinansowania obchodów 90-lecia Chóru Męskiego Śląsk

21.07.2011 – wniosek w sprawie zagospodarowania terenu wokół stawu Foryśka

19.07.2011 – zapytanie w sprawie odmowy przyznania mieszkańcowi Świętochłowic zasiłku stałego przez OPS

18.07.2011 – zapytanie w sprawie odmowy przyznania przez PUP środków na podjęcie działalności gospodarczej mieszkance Świętochłowic

03.06.2011 – uchwała Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów

25.05.2011 – odpowiedź na interpelację dot. ekranów

30.03.2011 – interpelacja dot. ekranów dźwiękochłonnych

04.02.2011 – interpelacja dot. deptaka przy ulicy Wyzwolenia i Rzecznej

04.02.2011 – interpelacja dot. remontu na ulicy Chorzowskiej

04.02.2011 – interpelacja dot. remontu na ulicy Granitowej

14.01.2011 – interpelacja dot. rzecznika imprez masowych w mieście

14.12.2010 – odp. w sprawie świetlicy socjalnej

14.12.2010 – odp. w sprawie odśnieżania

08.12.2010 – prośba w sprawie Urzędu Skarbowego

06.12.2010 – interpelacja dot. odśnieżania ulic i parkingów

30.11.2010 – rezygnacja z pełnienia fukcji prezesa Fundacji Legio Silesia

16.11.2010 – interpelacja dot. kaucji część 1

16.11.2010 – interpelacja dot. kaucji część 2

09.11.2010 – zaproszenie na sztafetę pływacką

27.10.2010 – prośba ZNP

27.10.2010 – odp. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie cz. 2

27.10.2010 – odp. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie cz. 1

25.10.2010 – interpelacja dot. nie przedłużenia najmu świetlicy socjoterapeutycznej

22.10.2010 – odp. dotycząca Punktu Obsługi Podatników Urzędu Skarbowego w Chorzowie znajdującego się w Świętochłowicach

22.10.2010 – opd. dotycząca problemu drzewa przy ulicy 1-go Maja 19

12.10.2010 – interpelacja dot. sprawy świętochłowickich nauczycieli

05.10.2010 – interpelacja dot. Punktu Obsługi Podatników Urzędu Skarbowego w Chorzowie znajdującego się w Świętochłowicach przy ulicy 1-go Maja 5

05.10.2010 – odp. Zastępcy Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie docelowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej

05.10.2010 – odp. Zastępcy Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie posiłków w Przedszkolach

24.09.2010 – odp. UM na interpelacje dot. parkowania samochodów na kopartach na ulicy Chorzowskiej 22 cz. 1

24.09.2010 – odp. UM na interpelacje dot. parkowania samochodów na kopartach na ulicy Chorzowskiej 22 cz. 2

24.09.2010 – odp. UM na interpelacje dot. zwrotu kaucji

24.09.2010 – odp. UM na interpelacje dot. budowy placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 7

24.09.2010 – odp. UM na interpelacje dot. wykupu mieszkań przy ulicy Chopina

16.09.2010 – interpelacja dot. wycięcia drzewa przy ulicy 1 Maja

16.09.2010 – interpelacja dot. biblioteki

13.09.2010 – interpelacja dot. przedszkoli – cz.1.

13.09.2010 – interpelacja dot. przedszkoli – cz.2.

10.09.2010 – interpelacja dot. budowy placu zabaw w Przedszkolu nr 7

lista poparcia dla budowy placu zabawa w Przedszkolu nr 7 – cz.1

lista poparcia dla budowy placu zabawa w Przedszkolu nr 7 – cz.2

lista poparcia dla budowy placu zabawa w Przedszkolu nr 7 – cz.3

09.09.2010 – interpelacja dot. konkursów na stanowiska urzędnicze

01.09.2010 – odp. UM na interpelację dot. uprzątnięcia terenu przy ul. Powstańców Warszawy 19

30.08.2010 – odp. na interpelację dot. osób niepełnosprawnych

27.08.2010 – odp. PWiK dot. uprzątnięcia terenu przy ul. Powstańców Warszawy 19

25.08.2010 – interpelacja dot. kaucji – cz.1

25.08.2010 – interpelacja dot. kaucji – cz.2

25.08.2010 – interpelacja dot. Państwa Rother – kaucje – cz.1

25.08.2010 – interpelacja dot. Państwa Rother – kaucje – cz.2

25.08.2010 – interpelacja dot. osób niepełnosprawnych

25.08.2010 – interpelacja dot. ul. Chorzowskiej

24.08.2010 – odp. na interpelację dot. ul. Dwrocowej

19.08.2010 – odp. na interpelację dot. zabezpieczenia dawnego budynku Komendy

11.08.2010 – reinterpelacja dot. uprzątnięcia terenu

04.08.2010 – odp. na interpelację dot. nieruchomości przy ul. Solidarności – cz.1

04.08.2010 – odp. na interpelację dot. nieruchomości przy ul. Solidarności – cz.2

03.08.2010 – odp. na interpelacje dot. mieszkań socjalnych – cz.1

03.08.2010 – odp. na interpelacje dot. mieszkań socjalnych – cz.2

03.08.2010 – odp. na interpelację dot. ZSO nr 1 w Świętochłowicach – cz. 1

03.08.2010 – odp. na interpelację dot. ZSO nr 1 w Świętochłowicach – cz. 2

27.07.2010 – interpelacja dot. ZSO nr 1 w Świętochłowicach

22.07.2010 – odp. na interpelację dot. osiedla Ustronie – cz.1

22.07.2010 – odp. na interpelację dot. osiedla Ustronie – cz.2

22.07.2010 – odp. na interpelację dot. osiedla Ustronie – cz.3

21.07.2010 – interpelacja dot. ul. Solidarności

21.07.2010 – odp. na interpelację dot. dawnego budynku Komendy Miejskiej

18.07.2010 – interpelacja dot. budynku na ul. Polaka

18.07.2010 – interpelacja dot. ul.

14.07.2010 – interpelacja dot. lokali socjalnych

14.07.2010 – interpelacje dot. Państwa Kiełbik

07.07.2010 – odp. na interpeacje dot. ul. Hutniczej – cz.1

07.07.2010 – odp. na interpeacje dot. ul. Hutniczej – cz.2

24.06.2010 – odp. na kolejna interpelację dot. ul. Chopina

16.06.2010 – odp. ma interpelacje dot. lokali użykowych

08.06.2010 – interpelacja dot. ul. Hutniczej

02.06.2010 – zapytanie o podnajem lokali użytkowych

26.05.2010 – reinterpelacja dot. ul. Chopina

18.05.2010 – odp. na interpelację dot. ul. Hutniczej

17.05.2010 – interpelacja dot. uprzątnięcia terenu

14.05.2010 – odp. na interpelację dot. ul. Chopina

28.04.2010 – interpelacja Chopina

27.04.2010 – reinterpelacja Hutnicza

06.04.2010 – odp. na interpelacja dot. ul. Hutniczej

18.03.2010 – interpelacja dot. ul. Hutniczej

15.03.2010 – interpelacja dot. odśnieżania

09.02.2010 – odp. na interplację dot. boiska przy SP1

19.01.2010 – interpelacja dot. boiska przy SP 1

18.01.2010 – interpelacja dot. Państw Kiełb

06.01.2010 – odp. na interpelacje z dn. 09.12.2009

06.01.2010 – odp. na interpelację – wykup mieszkań

18.12.2009 – odp. na interpelację dot. Państwa Kiełb

16.12.2009 – odp. Straży Miejskiej dot. sprawy Państwa Kiełbik

09.12.2009 – interpelacja dot. wykupu mieszkań

31.11.2009 – interpelacja dot. Państwa Kiełb

15.11.2009 – list gratulacyjny – akcja oddawania krwi organizowana przez Rejonową Radę HDK PCK w Świętochłowicach

14.11.2009 – podziękowania za pomoc i współpracę z drużyną WOPR w Świętochłowicach

06.11.2009 – odp. na interpelację z dn. 21.10.2009

05.11.2009 – odp. na interpelację z dn. 31.10.2009

31.10.2009 – interpelacja dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym

21.10.2009 – interpelacja dot. termomodernizacji

07.10.2009 – odp. na interpelację z 09.09.2009

06.10.2009 – odp. na interpelację z dn. 09.09.2009

09.09.2009 – interpelacja dot. biblioteki

09.09.2009 – interpelacja dot. nauczycieli

24.07.2009 – podziękowanie za działalność na rzecz bezpieczeństwa miasta

30.07.2009 – zapytanie dot. ul. Katowickiej

17.07.2009 – ośw. dot. mieszkańców z ul. Nastolatków i ul. Żołnierskiej

22.06.2009 – odp na interpelację z dn. 02.06.2009

02.06.2009 – interpelacja dot. boiska – ul. Harcerska

09.05.2009 – podziękowanie za aktywną działalność na rzecz PCK

08.05.2009 – podziękowanie za wieloletnią działalność na rzecz PCK

11.02.2009 – interpelacja Rawa

11.02.2009 – interpelacje dot. ul. Pocztowej

23.01.2009 – Komisja Budżetu i Finansów – Przedszkola

06.01.2009 – odpowiedź na interpelacje dot. stanu prawnego nieruchomości – ul. Wojska Polskiego

24.02.2009 – odpowiedź na interpelację dot. ul. Wyzwolenia – ul. Rzeczna

22.08.2008 – interpelacja dot. ul. Wyzwolenia – ul. Rzeczna

19.05.2008 – odpowiedź na interpelację – ul. Pocztowa

24.04.2008 – interpelacja ul. Pocztowa

29.06.2008 – odpowiedź na interpelację dot.oświetlenia ul. Wyzwolenia

03.03.2008 – interpelacja oświetlenie ul. Wyzwolenia

05.11.2007 – odpowiedź na interpelację dot. Skałka-Śląsk

10.10.2007 – interpelacja Skałka-Śląsk

o sobieMarek PALKA – świętochłowiczanin „z dziada pradziada”, od zawsze związany ze swoim miastem. Prawnik z wykształcenia.

Sam o sobie

Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki wspaniałych dzieci – ciągle śmiejącej się córeczki Julii oraz urodzonego sportowca – syna Piotrusia. Rodzina to moja przystań, wytchnienie po trudach dnia codziennego. Jak dla wielu z Państwa, tak i dla mnie, rodzina stanowi  podstawę funkcjonowania i szczęścia. Bywa też najlepszą nauczycielką, która, jak znakomity belfer, wybacza swoim uczniom potknięcia.

Czynnie uprawiam sport – posiadam czarny pas w Kempo Tai Jutsu (modern ju-jutsu). Jestem Prezesem UKS Sztuk Walki Kempo oraz członkiem Zarządu Polskiej Federacji Kempo Tai Jutsu. Posiadam uprawnienia ratownika WOPR. Moją zimową pasją jest narciarstwo, latem żegluję, a także z powodzeniem oddaję się nurkowaniu.

Życie rodzinne i swoje pasje od wielu lat łączę z pracą zawodową i działalnością na rzecz miasta i drugiego człowieka.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie na Wydziale Prawa i Administracji uzyskałem tytuł magistra prawa, a następnie ukończyłem podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach z zakresu systemu podatkowego. Ukończyłem także akademię menedżerską ArcelorMittal.

Aktywnie wspieram PCK i włączam się w akcje Zarządu Rejonowego PCK. W latach 1997-2001 prowadziłem doradztwo prawne dla Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jako prawnik wspomagałem przez wiele lat akcję “niebieska linia”, udzielając porad prawnych osobom poszkodowanym.

Moje zaangażowanie w prace dla miasta Świętochłowice i dla jego mieszkańców rozpoczęło się w 1994 roku, kiedy po raz pierwszy zostałem wybrany przez mieszkańców miasta Świętochłowice do Rady Miejskiej.

1994-1998 II kadencja
W trakcie tej kadencji zostałem Sekretarzem Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Poza tym byłem członkiem:

Konwentu
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Komisji Statutowej, Redakcyjnej Uchwał i Wniosków
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

1998-2002 III kadencja
W czasie trwania tej kadencji uczestniczyłem w pracach Komisji Prawa i Porządku jako członek spoza Rady oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2006-2010 V kadencja

W czasie tej kadencji Rady Miejskiej w Świętochłowicach pełniłem obowiązki Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

2010-2014 VI kadencja

W obecnej kadencji zostałem wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Pełniłem tę funkcję do sierpnia 2013 r.

25 marca 2011 r. powierzono mi zaszczytną funkcję przewodniczącego Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. W związku z zakończeniem przewodniczenia Radzie Miejskiej, we wrześniu 2013 r. złożyłem rezygnację.

2014-2018 VII kadencja

Od 28 listopada 2014 r. ponownie pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Zostałem również desygnowany na przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu Górnośląkiego Związku Metropolitalnego.


 

news

 

Szanowni Państwo!

 

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony internetowej. Fakt, że zdecydowali się Państwo zagłębić w tę witrynę dowodzi, że żywo interesujecie się codziennością naszego miasta. Cieszę się, że łączą nas wspólne zainteresowania. Niewiele jest przecież rzeczy ważniejszych niż rzeczywistość, w jakiej wspólnie przyszło nam żyć.

 

Tym, na czym najbardziej mi zależy, jest aktywny dialog z mieszkańcami Świętochłowic i przekazywanie im wiadomości o wszystkim, co w mieście godne uwagi. Znajdą tu Państwo zawsze aktualne informacje dotyczące mojej działalności społecznej i samorządowej oraz najświeższe wieści z Rady Miejskiej. Świętochłowiczanie będą mogli pod tym adresem uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas wszystkich pytania. Bo ważne, aby nie bać się pytać. Podobno nie ma trudnych pytań, są tylko trudne odpowiedzi – jestem gotów się z nimi zmierzyć.

 

Dla każdego, kto redaguje własną stronę www, niezwykle cenny jest bezpośredni kontakt z jej czytelnikami. Dlatego chciałbym, aby za pośrednictwem tej witryny mogli Państwo przekazywać mi swoje spostrzeżenia i oczekiwania, dzielić się problemami, ale również informować o sukcesach. Jestem przekonany, że wiele jest w Świętochłowicach do pokazania, a chwalenie się osiągnięciami to żaden wstyd:) Możemy razem zaprezentować je szerszemu gremium.

 

Dlatego zachęcam do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu tej strony oraz zadawania mi pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego. Na każde z nich będę starał się odpowiedzieć.

 

Pozdrawiam serdecznie!

Marek Palka